Riab Telematics
Info@riab.biz
Tel. 06-532 77 385

Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen binnen de ICT is het een opgave deze op een juiste wijze aan te wenden en dit daadkrachtig te kunnen toepassen in uw organisatie. Op onderdelen heeft u wellicht voldoende kennis in huis, maar vaak ontbreekt het in een strategisch, organisatorisch en financiele samenhang voor de nabije toekomst.

 

Nagenoeg alle organisaties hebben te maken met een nauw samenhang van techniek, beleid en cost-of-ownership bij toepassing van Het Nieuwe Werken, Vast/Mobiele convergentie, Bring of Choose Your Own Device, Voice-over-IP, Cloud- versus een Enterprise omgeving, Hosted Telephony etc. Bij het inrichten of optimaliseren van een Contact Center komen daar ook nog organisatorische aspecten bij als Multi Channeling, Workforce Management, Quality Monitoring, CRM-integratie en Voice & Screenrecording.

 

Reeds 25 jaar kunt u op de ICT adviseurs van  Riab Telematics Consultancy terugvallen om de juiste koers te bepalen. Niet alleen Nationale en Internationale organisaties, maar ook Centrale en Lokale overheden hebben beroep gedaan op onze pragmatische expertise.

 

Riab Telematics Consultancy & samenwerkende gemeenten:  

 

Diverse Regionale Projecten in migratie IP-Telefonie

 

Riab Telematics begeleidt, adviseert en
         Ondersteunt! Uw kompas in ICT Landschap!

Riab Telematics Consultancy & Locale Overheid:  

 

Riab als projectleider Regionale Telefonie Drechtsteden  van ruim 5.000 werkplekken.

 

Riab en Lokale Overheid
Riab Samenwerkende Gemeenten

Riab introduceert Quality Monitoring KCC gemeente Culemborg:  

 

Gemeente krijgt zicht op kwaliteit telefonische serviceverlening.

 

Riab introduceert QM